Fusioner og opkøb prægede det internationale marked i 2010

I et tilbageblik på 2010 har findBIOMETRICS, et elektronisk branchemedie, der udgives af det Toronto-baserede reklamebureau TopickZ Inc, stillet 3 spørgsmål til et bredt udsnit af den biometriske branches førende globale virksomheder og eksperter:

Spørgsmål 1

Hvad har efter din mening været de tre mest betydningsfulde milepæle / annonceringer om det biometriske branche i år?

Spørgsmål 2

Hvad er den biometriske branches mest presserende problemer ved dørtærsklen til 2011?

Spørgsmål 3

Var 2010 et godt år for din virksomhed? Hvad var nogle af højdepunkterne? Hvad forventer netop  din virksomhed/afdeling sig af 2011?

Det er der kommet en række interessante svar ud af. Svarene findes ved at klikke på de enkelte spørgsmål.

Som den mest markante begivenhed nævnes de i 2010 gennemføre fusioner og opkøb med fremhævelse af milliardhandlerne mellem 3M og Cogent samt mellem Safran og L1. Virksomhedskonsolidering oven på den internationale økonomiske krise er i øvrigt ikke overraskende. Herefter fremdrages lanceringen af det indiske identifikationsprogram AADHAAR, der organiseres af UIDAI. Første fase af dette megaprojekt, der indtil videre er det største af sin art i verden,  forventes at inkludere registrering af  200 millioner inderes biometriske data (hvoraf 1 million netop er blevet indrullet). Med tiden skal alle indere eller 1.2 milliarder mennesker være omfattet af projektet.

Af højaktuelle generelle emner for branchen nævnes:

  • Uddannelse
  • Omkostninger, pris, langsom  salgscyklus for regeringsprojekter, ROI (return on investment) og den økonomiske afmatning samt
  • Privacy

At privacy ligger mange leverandører og eksperter på sinde er prisværdigt. Der er ikke nogen tvivl om at bedre uddannelse og læring for både udbydere og brugere er ret væsentlig. Branchen må prioritere nye, relevante og koordinerede initiativer i samarbejde med myndigheder og uddannelsesinstitutioner på internationalt plan. Samtidig bør branchen være langt bedre til at formidle lødig og aktuel information, herunder om brug af biometri til beskyttelse af brugerens persondata (privacy by design).  Af svarene fremgår det desuden, at der er en stor kritik af den rapport,som det amerikanske National Research Council har udgivet om biometri og som er omtalt andetsteds her på bloggen.

Med hensyn til de enkelte virksomheders svar på spørgsmål 3, henvises til selve undersøgelsen. Svar med selvros skal oftest tages med et gran salt og de virksomheder, som har haft et middelmådigt eller dårligt år, vil som regel ikke føle anledning til at svare, hvorfor reaktionerne næppe tegner et fuldtud dækkende billede af de faktiske konkurrenceforhold. Men med disse forbehold giver svarene alligevel et godt indblik i konkurrence- og markedsudviklingen for den globale biometriske branche.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Be part of a community actively working with the use of biometrics and receive free newsletters with alerts, reminders of events and activities and reduced fees/free access to selected events

You have Successfully Subscribed!

Share This